• Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

  Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2


  Với diện tích đất 12 ha trường đã và đang xây dựng các khu nhà cao tầng, các trung tâm, xưởng thực hành... nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tăng cao trong những năm sắp tới. Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp

  Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại

  Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng

  Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ điện tử

  Kỹ thuật viên Cơ điện tử


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thực hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung


  Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 là trường công lập thuộc Bộ Xây dựng Xem tiếp

Tin tức

Chức năng nhiệm vụ khoa cơ bản

09:14 | 02/01/2018

1          Chức năng:

Khoa Cơ bản là đơn vị cơ sở trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2. Khoa có chức năng quản lí, phân bổ giáo viên giảng dạy các môn Văn hóa cho học sinh thuộc hệ trung cấp giảng dạy các môn học chung hệ Cao đẳng, Cao đẳng Nâng cao Quốc tế và Kỹ sư thực hành.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

 2          Nhiệm vụ:

-          Quản lí và phân bổ giáo viên giảng dạy các môn Văn hóa thuộc khoa quản lý, giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng An ninh và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.

-          Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung về chương trình, đề cương, ngân hàng đề thi, tài liệu, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

-          Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, giáo án trên cơ sở hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia của Bộ giáo dục và Đào tạo.

-          Xây dựng kế hoạch giảng dạy và phân công giáo viên giảng dạy các môn Văn hoá hệ trung cấp.

-          Theo dõi tình hình học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên.

-          Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm, làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định; Quản lý điểm các môn văn hoá theo quy chế, kết hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi theo quy định.

-          Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc khoa quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo.

-          Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-          Tham gia các hội đồng về đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua…, để góp phần xây dựng khoa Cơ bản ngày càng vững mạnh.

-          Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giao. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.

-          Lập kế hoạch tuyển dụng giáo viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, về ý thức chấp hành nội quy, quy chế của khoa, của trường.

-          Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

-          Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường.

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

-          Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về điều hành các hoạt động của khoa theo nhiệm vụ được giao.

-          Phó trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa giao và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa với các công việc được trưởng khoa phân công.

 3          Cơ sở vật chất:

-          Khoa Cơ bản được giao Quản lý Trung tâm Văn hóa – Ngoại ngữ - Tin học với tổng cộng: 3 văn phòng, 3 phòng lab, 4 phòng Tin học và 12 phòng học dành cho học Văn hóa.

-          Khoa Còn quản lý khu vực sân tập phục vụ giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất với khuôn viên hơn 5000 m2 với 1 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông, 1 sân bóng rổ, 01 san bóng đá và 01 sân sử dụng chung cho các hoạt động.

Các tin khác
  

1900886841
Lilama2.pdaotao@gmail.com
Hỏi đáp
Thiết kế website trường học
thegioixinh.net thienhaso.com