• Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

  Tổng quan Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2


  Với diện tích đất 12 ha trường đã và đang xây dựng các khu nhà cao tầng, các trung tâm, xưởng thực hành... nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tăng cao trong những năm sắp tới. Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp

  Kỹ thuật viên Điện tử công nghiệp


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại

  Kỹ thuật viên Cắt gọt kim loại


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng

  Kỹ thuật viên Cơ khí xây dựng


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thưc hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Kỹ thuật viên Cơ điện tử

  Kỹ thuật viên Cơ điện tử


  • Chương trình đào tạo và thiết bị thực hành theo tiêu chuẩn Đức • Được học thực hành tại Doanh nghiệp • Có cơ hội được các doanh nghiệp hàng đầu tuyển dụng ngay trên ghế nhà trường • Được cấp bằng Cao đẳng nghề nâng cao của trường LILAMA 2 • Gửi hồ sơ về Phòng đào tạo • Hotline: 0908 177 160 Xem tiếp

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung


  Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 là trường công lập thuộc Bộ Xây dựng Xem tiếp

Tin tức

TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

08:40 | 19/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành, nghề             : Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề              : 5340302

Trình độ đào tạo             : Trung cấp

Hình thức đào tạo          : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh     : Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương

Thời gian đào tạo           : 1.5 năm

I. Mục tiêu đào tạo

1.1.     Kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Đào tạo nhân viên Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

a.   Yêu cầu về kiến thức chuyên môn:

-  Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán.

-  Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề.

-  Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán.

-  Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.

-  Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-  Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-  Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

b.   Yêu cầu kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng cứng:

-  Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

-  Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

-  Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-  Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-  Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

-  Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-  Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-  Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

-  Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

Kỹ năng mềm:

-  Kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh; kỹ năng kế hoạch hóa trong các hoạt động chuyên môn; xử lý tình huống linh động, sáng tạo trong quá trình thuyết minh.

-  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc;

-  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

-  Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

-  Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

Về thái độ:

-  Có trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế trong xã hội hiện đại.

-  Có ý chí cầu tiến, vươn lên trong công việc và hoàn thiện bản thân để trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai.

1.2.     Vị trí làm việc trong công nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành Kế toán doanh nghiệp có thể thích ứng nhiều vị trí việc làm khác nhau không chỉ trong các tổ chức mà còn tại tất cả doanh nghiệp kinh doanh đa nghề như doanh nghiệp tư nhân, công ty trong các khu công nghiệp, các tổ chức quốc tế hay cơ quan quản lý Nhà nước, các vị trí việc làm cụ thể:

-  Kế toán viên, kiểm soát viên nội bộ tại các loại hình doanh nghiệp

-  Giao dịch viên, kế toán viên, chuyên viên phân tích, kiểm soát viên,

-  Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.3.     Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng:

a.       Chính trị, đạo đức

-  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chính trị.

-  Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

-  Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành kế toán;

-  Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

-  Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

-  Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.

b.       Thể chất và Quốc phòng

-  Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

-  Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

-  Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh;

-  Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

II. Thời gian đào tạo của khóa học

2.1 Thời gian toàn khóa học

-  Thời gian đào tạo: 1.5 năm.

-  Thời gian học tập:  68 tuần.

-  Thời gian thực học tối thiểu: 1.790  giờ

2.2 Phân bổ thời gian thực học

-  Các môn học chung: 285 giờ

-  Các môn học cơ bản: 390 giờ

-  Các môn học/ mô đun chuyên ngành: 1.115 giờ

2.3 nội dung chương trình

Mã môn

 học, mô

 đun

Tên môn học, mô đun

Thời gian

 đào tạo

(giờ)

Ghi chú

Các môn học chung

285

 

L10-01

Chính trị

30

 

L10-02

Pháp luật

15

 

L10-03

Giáo dục thể chất

30

 

L10-04

Giáo dục quốc  phòng

45

 

L10-05

Tin học

45

 

L10-06

Ngoại ngữ

60

 

L10-07

Kinh tế chính trị

60

 

Các môn học cơ bản

390

 

L2-4-001

Luật kinh tế

30

 

L2-4-002

Lý thuyết tài chính tiền tệ

45

 

L2-4-003

Lý thuyết kế toán

90

 

L2-4-004

Thị trường chứng khoán

45

 

L2-4-005

Lý thuyết thống kê

45

 

L2-4-006

Kinh tế vi mô

45

 

L2-4-008

Marketing

45

 

L2-4-011

Thương mại điện tử

45

 

Các mô đun/ môn học chuyên ngành

1.115

 

L34-401-001

Tài chính doanh nghiệp

60

 

L34-401-002

Anh văn chuyên ngành

60

 

L34-401-003

Kế toán doanh nghiệp 1

180

 

L34-401-004

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại 1

45

 

L34-401-005

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất 1

100

 

L34-401-006

Phân tích hoạt động kinh doanh

45

 

L34-401-007

Kế toán quản trị

60

 

L34-401-008

Kế toán hành chính sự nghiệp

60

 

L34-401-009

Kiểm toán

30

 

L34-401-010

Tin học kế toán 1

75

 

L34-401-011

Thuế và quyết toán thuế 1

60

 

L34-401-012

Thực tập nghề nghiệp

100

 

L34-401-050

Thực tập tốt nghiệp

240

 

Tổng cộng

1.790

 

Các tin khác
  

1900886841
Lilama2.pdaotao@gmail.com
Hỏi đáp
Thiết kế website trường học
thegioixinh.net thienhaso.com