BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ: BOSCH - LILAMA 2
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn Số
tiết
Ngày Bắt đầu Ngày kết thúc Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng Học
1 BOSCH 2014 - K02

GVCN: Thầy Nguyễn Phước  B́nh
24 Sửa chửa hệ thống hệ thống kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Bảo Dưỡng Kỹ Thuật 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Phước B́nh Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Phay CNC  Nâng Cao
80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH  Phay CNC WCM-2.1
Sửa chửa hệ thống hệ thống kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Giám Sát Chất Lượng SP Và Qui Tŕnh 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Quang Huy Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Đảm Bảo Khả Năng Vận Hành HTKT 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Hồ Thị Thanh Tâm Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Phay CNC  Nâng Cao
80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH  Phay CNC WCM-2.1
Anh văn chuyên ngành 60 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 13h-16h15' 4 Phạm Văn Kiên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Lắp đặt các hệ thống kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Bùi Xuân Hùng Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Kỹ thuật điện - điện tử công nghiệp 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Trần Hữu Phước Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
2 BOSCH 2015 - K03

GVCN: Cô Hồ Thị Thanh Tâm
24 Sản xuất và đưa vào vận hành hệ thống kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
An Toàn Bảo Hộ Lao Động 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Phước B́nh Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Tiện CNC cơ bản 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy PHTH  Tiện CNC    WCM-1.1
Kỹ thuật điều khiển khí nén cơ bản 60 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Sữa chữa hệ thống kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Nguyễn Quang Huy Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Hệ thống quản lư chất lượng (Iso) 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Hồ Thị Thanh Tâm Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Phay CNC cơ bản 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 T. Nguyễn Xuân Huy PHTH  Phay CNC WCM-2.1
Anh Văn Giao Tiếp 3 60 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Trịnh Thị Hiền Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Lắp đặt các hệ thống kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Bùi Xuân Hùng Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Sữa chữa hệ thống kỹ thuật 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 T.Trần Hữu Phước Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
3 BOSCH 2016 - K04

GVCN: Thầy Nguyễn Hải B́nh
12 Vẽ Kỹ Thuật 90 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Dung Sai Lắp Ghép 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 2 13h-16h15 4 Nguyễn Phước B́nh Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Tiện CB 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH  Phay CNC WCM-2.1
Giáo dục thể chất 75 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 T Dũng Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Tin Học 75 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Vật Liệu Cơ Khí 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 4 13h-16h15 4 Nguyễn Hải B́nh Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Phay CB 80 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Huy PHTH  Phay CNC WCM-2.1
Tiếng anh giao tiếp 1+2 60 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 5 13h-16h15 4 Trịnh Thị Hiền Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Pháp Luật 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Trần Ngọc Chiến Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Cơ Kỹ thuật 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 13h-16h15 4 Trần Hữu Phước Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
1 BOSCH 2016
CƠ ĐIỆN TỬ LILAMA2-K04
GVCN:
T. Kiều Tấn Thới
24 Digital Technique/ Kỹ thuật số 45 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4    Lê Văn Hùng LE-M1
Electric and Electronic Measurement
Đo lường điện, điện tử
25 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 2 13h00-16h15 4 Hồ Dự Luật LE-M1
Introduction to Mechatronics/ Nhập môn Cơ điện tử 20 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-M2 
Giáo dục thể chất 75 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 3 13h-16h15 4 T Dũng Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
                 
Manual Manufacturing of Mechanical Parts/ Gia công các chi tiết cơ khí bằng thủ công 20 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước WME-A2 
Manufacturing on Multipurpose Machine Tool (Millimg and Turning)/ Gia công cơ khí trên máy công cụ vạn năng (tiện, phay) 20 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 4 13h00-16h15 4 Trần Hữu Phước TT Bosch
Installation, Operation and Testing of Pneumatics, Electro-Pneumatics Systems/ Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điện-khí nén 30 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới LME-B1 
English
Ngoại ngữ (Anh văn)
100 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 5 13h00-16h15 4 C. Trịnh Thị Hiền CĐT-1.4
Pháp Luật 30 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Trần Ngọc Chiến Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp
Installing electrical equipment under consideration of safety-related aspects (AHK)
Lắp đặt các thiết bị điện có cân nhắc các yếu tố liên quan đến an toàn
30 13.02.2017 16.06.2017 Thứ 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Ngọc Sơn WE-M1
Đồng Nai, Ngày 20 tháng 01 năm 2017