BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K29.3
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 04.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Hàn1 & Hàn 2 - K29.3

GVCN: Phan Huy Cường
15+17 MD 15: Hàn Hồ Quang Tay CB 156 7/2/2017 7/5/2017 Thứ 2 7h30' - 11h30' 4 C. Phương + T Dũng Xưởng W1.2.  
MD 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao 180 8/5/2017 30/6/2017 Thứ 2 7h30' - 11h30' 4 C. Phương + T Dũng Xưởng W1.2.  
MD 15: Hàn Hồ Quang Tay CB 156 7/2/2017 7/5/2017 Thứ 3 7h30' - 11h30' 4 C. Phương + T Dũng Xưởng W1.2.  
MD 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao 180 8/5/2017 30/6/2017 Thứ 3 7h30' - 11h30' 4 C. Phương + T Dũng Xưởng W1.2.  
MD 15: Hàn Hồ Quang Tay CB 156 7/2/2017 7/5/2017 Thứ 4 7h30' - 11h30' 4 C. Phương + T Dũng Xưởng W1.2.  
MD 16: Hàn Hồ Quang Tay Nâng Cao 180 8/5/2017 30/6/2017 Thứ 4 7h30' - 11h30' 4 C. Phương + T Dũng Xưởng W1.2.  
Sinh Hoạt Lớp   7/2/2017 30/6/2017 thứ 4 11h30' - 12h15 1 C. Phương + T Dũng Xưởng W1.2.  
MD 15: Hàn Hồ Quang Tay CB (LT) 40 7/2/2017 16/4/2017 Thứ 5 7h30' - 10h45' 4 Phan Huy Cường Xưởng W1.2.  
MH 12: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 17/4/2017 30/6/2017 Thứ 5 7h30' - 10h45' 4 Phan Huy Cường Xưởng W1.2.  
MH 19: Quy tŕnh hàn 75 7/2/2017 30/6/2017 Thứ 6 7h30' - 10h45' 4 Phạm Văn Hải Xưởng W1.2.  
2 Điện CN 1
K29.3

GVCN: Nguyễn Thị Hiên
33 Cung cấp điện 30(c̣n lại) 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên WE 1-2  
Thiết bị điện gia dụng 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
PLC cơ bản 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Mai Anh Kiệt LE-2-2  
Truyền động điện 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE P2-2  
Máy điện 1 240 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Anh văn chuyên ngành 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 202  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10h45-11h30 1 Nguyễn Trọng Tín  WE 1-2  
3 Điện CN 2
K29.3GVCN: Phạm Quốc Vương
32 Truyền động điện 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE P2-2  
Cung cấp điện 30(c̣n lại) 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn quốc tế 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Thiết bị điện gia dụng 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Lê Minh Vương WE 1-1  
PLC cơ bản 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Mai Anh Kiệt LE-2-1  
Anh văn chuyên ngành 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 202  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 10h45-11h30 1 Phạm Quốc Vương A 304  
4 Điện CN 3
K29.3

GVCN: Trần Minh Đức
21 Truyền động điện 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE P2-2  
Cung cấp điện 30(c̣n lại) 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn quốc tế 60 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Thiết bị điện gia dụng 120 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Lê Minh Vương WE 1-1  
PLC cơ bản 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Mai Anh Kiệt LE-2-1  
Anh văn chuyên ngành 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 202  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 10h45-11h30 1 Trần Minh Đức A 202  
5 Điên tử CN
K29.3

GVCN: Lại Minh Học
16 Cung cấp điện 30(c̣n lại) 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên WE 1-2  
Thiết bị điện gia dụng 120 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên  WE 1-2  
PLC cơ bản 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Mai Anh Kiệt LE-2-2  
Truyền động điện 75 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Kim Thị Nguyệt Nhung WE P2-2  
Máy điện 1 240 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Anh văn chuyên ngành 30 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 202  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10h45-11h30 1 Nguyễn Trọng Tín  WE 1-2  
6 Cơ điện tử
K29.3

GVCN: Lê Văn Hùng
8 Lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống thủy lực, điện-thủy lực 45 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới LME-H  
Kỹ thuật số 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Lê Văn Hùng LE-M2  
Gia công cơ khí trên máy công cụ vạn năng (tiện, phay) 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước TT Bosch học tiếp
Gia công cơ khí trên máy công cụ vạn năng (tiện, phay) 60 06.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Trần Hữu Phước TT Bosch  
7 KTSC&LR
Máy tính
K29.3
GVCN: Nguyễn Đức Trung
29 L33-301-009-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 60 07.02.2017 25/02/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn -
Khu B
 
L2-3-006-Kỹ thuật điện tử 60 07.02.2017 25/02/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy Tin học Hàn -
Khu B
 
L33-301-008-Quản trị mạng 1 60 07.02.2017 25/02/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
L33-301-005- Sửa chữa máy tính cơ bản 210 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 2 7h30-10h45 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
L10-51-An toàn vệ sinh công nghiệp 30 27/02/2017 15/04/2017 Thứ 3 7h30-10h45 4 Hồ Dự Luật Ṭa CĐT 1.4  
L33-301-001- Kỹ thuật xung số 60 27/02/2017 10/06/2017 Thứ 4 7h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy Tin học Hàn -
Khu B
 
L2-3-004-Kiến trúc máy tính 90 27/02/2017 30/06/2017 Thứ 5 7h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
L33-301-005- Sửa chữa máy tính cơ bản 210 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30/06/2017 Thứ 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
8 Chế tạo
TBCK 1-K29.3

GVCN: Trần Văn Nam
26 Hàn điện cơ bản 150 13.02.2017 30/06/2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Cắt khí cơ bản 120 13.02.2017 30/04/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Nâng chuyển thiết bị 80 01.05.2017 30/06/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Chế tạo băng tải 180 13.02.2017 30/04/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH. WM-CM 5.2  
Chế tạo lan can, cầu thang 120 01.05.2017 30/06/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH. WM-CM 5.2  
Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề CTTBCK 120 13.02.2017 30/04/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Đo, kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí 120 01.05.2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
9 Chế tạo
TBCK 2-K29.3

GVCN: Nguyễn Ngọc Tuấn
22 Hàn điện cơ bản 150 13.02.2017 30/06/2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Cắt khí cơ bản 120 13.02.2017 30/04/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Nâng chuyển thiết bị 80 01.05.2017 30/06/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Chế tạo băng tải 180 13.02.2017 30/04/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH. WM-CM 5.2  
Chế tạo lan can, cầu thang 120 01.05.2017 30/06/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Lưu Quốc Tuấn PHTH. WM-CM 5.2  
Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề CTTBCK 120 13.02.2017 30/04/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
Đo, kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí 120 01.05.2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Trần Văn Nam PHTH. WM-CM 6.1  
10 Lắp đặt
TBCK 1-K29.3

GVCN: Nguyễn Ngọc Huy
20 Lắp đặt máy phát điện 120 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH - CNC 3.3  
Hàn điện cơ bàn và cắt khí 90 07.02.2017 30/04/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CM 7.2  
Lắp đặt máy gia công kim loại 90 42740 30/06/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CM 7.2  
Lắp đặt tuabin  90 07.02.2017 30/04/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH - CNC 3.3  
 Lắp đặt cầu trục 90 42740 30/06/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
 Lắp đặt cầu trục 60 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
11 Lắp đặt
TBCK 2-K29.3

GVCN: Bùi Xuân Hùng
19 Lắp đặt máy phát điện 120 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH - CNC 3.3  
Hàn điện cơ bàn và cắt khí 90 07.02.2017 30/04/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CM 7.2  
Lắp đặt máy gia công kim loại 90 42740 30/06/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CM 7.2  
Lắp đặt tuabin  90 07.02.2017 30/04/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH - CNC 3.3  
 Lắp đặt cầu trục 90 42740 30/06/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
 Lắp đặt cầu trục 60 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
12 Bảo tŕ
TBCĐ - K29.3

GVCN: Nguyễn Ngọc Huy
17 Lắp đặt máy phát điện 120 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH - CNC 3.3  
Hàn điện cơ bàn và cắt khí 90 07.02.2017 30/04/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CM 7.2  
Lắp đặt máy gia công kim loại 90 5/1/2017 30/06/2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CM 7.2  
Lắp đặt tuabin  90 07.02.2017 30/04/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH - CNC 3.3  
 Lắp đặt cầu trục 90 01.05.2017 30/06/2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
 Lắp đặt cầu trục 60 07.02.2017 30/06/2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
13 Cần trục
K29.3

GVCN: Nguyễn Xuân Lương
9 Cơ Kỹ Thuật 60 07.02.2017 29.05.2017 Thứ 2. 7h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
Vật Liệu 60 07.02.2017 25.05.2017 Thứ 5. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
An Toàn LĐ 45 01.06.2017 30.06.2017 Thứ 2,5. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
MD 15 BD động
cơ đốt trong
95 07.02.2017 26.04.2017 Thứ 3,4. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực  
MD 16 BD hệ thống điện 90 03.05.2017 30.06.2017 Thứ 3,4. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực C̣n
 22H
14 Công nghệ
ÔTÔ-K29.3

GVCN: Nguyễn Xuân Lương
20 MĐ 15 Kỹ thuật chung về Ô tô 75 07.02.2016 05.06.2017 Thứ 2. 7h30-10h45. 4 Vơ Trung Chi X. Động Lực   
Vật Liệu 45 07.02.2017 25.04.2017 Thứ 3. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
Cơ Kỹ Thuật 60 07.02.2017 10.05.2017 Thứ 4. 7h30-10h45. 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
An Toàn LĐ 30 09.05.2017 30.06.2017 Thứ 3. 7h30-10h45. 5 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
MĐ 23 BDSC HT di chuyển 60 17.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45. 6 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực  C̣n 32h
TT. Hàn cơ bản 60 07.02.2017 25.05.2017 Thứ 5 7h30-10h45. 4 Nguyễn Ngọc Tuấn PHTH-WMC-CM7.1  
15 Kế toán DN 1
K29.3
GVCN: Huỳnh Thị Tuyền
28 Kế toán doanh nghiệp 1 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 301  
13.02.2017 06.05.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 301  
Kinh tế chính trị 60 13.02.2017 27.05.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Trần Ngọc Chiến A 301  
Kinh tế quốc tế 45 13.02.2017 22.04.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Tài chính doanh nghiệp 75 13.02.2017 17.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 204  
Thị trường chứng khoán 60 29.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 301  
08.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 301  
19.06.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 204  
Kế toán quản trị 45 24.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 204  
16 Kế toán DN 2
K29.3
GVCN: Vũ Thị Hường
33 Kế toán doanh nghiệp 1 120 13.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 301  
13.02.2017 06.05.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 301  
Kinh tế chính trị 60 13.02.2017 27.05.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Trần Ngọc Chiến A 301  
Kinh tế quốc tế 45 13.02.2017 22.04.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Tài chính doanh nghiệp 75 13.02.2017 17.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 204  
Thị trường chứng khoán 60 29.05.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 301  
08.05.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 301  
19.06.2017 30.06.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 204  
Kế toán quản trị 45 24.04.2017 30.06.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hồng Yến A 204  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017