BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K28.3
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 07.02.2017 đến 30.06.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc.
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 HÀN - K28.3

GVCN: Phí Tiến Quân
21 MĐ 24: Hàn Kim Loại Màu và Hợp Kim 68 7.2.2017 30.6.2017 thứ 2 7h30' - 11h30' 4 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1  
Sinh Hoạt Lớp   7.2.2017 30.6.2017 thứ 2 11h30' - 12h15 1 Đàm Quang Thịnh Xưởng W3.1  
MĐ 23: Thực tập nguội  120 7.2.2017 30.6.2017 Thứ 3 7h30' - 11h30' 4 T. Thái WH 2.1  
MĐ 23: Thực tập nguội  120 7.2.2017 30.6.2017 Thứ 4 7h30' - 11h30' 4 T. Thái WH 2.1  
MH 11: Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp 45 7.2.2017 30.6.2017 Thứ 5 7h30' - 10h45' 4 Đặng Văn B́nh A403  
MĐ 21: ISO 30 7.2.2017 30.6.2017 Thứ 6 7h30' - 11h30 4 Phan Huy Cường Xưởng W3.2  
2 ĐCN1-K28.3

GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Phương
29 Sửa chữa và bảo dưỡng  máy điện 90 (c̣n lại) 13.03.2017 30.06.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Máy điện 1 45 (c̣n lại) 07.02.2017 10.03.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 60 (c̣n lại) 07.02.2017 13.05.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 2 10h45-11h30 1 Nguyễn Trọng Tín X 4.2  
        Thứ           
3 ĐCN2-K28.3

GVCN: Nguyễn Thị Thục Hân
25 Kỹ thuật lắp đặt điện trong công nghiệp 60 (c̣n lại) 07.02.2017 13.05.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1  
Sửa chữa và bảo dưỡng  máy điện 90 (c̣n lại) 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 10h45-11h30 1 Nguyễn Thị Thục Hân X 4.2  
4 ĐĐK-ĐT-K28.3

GVCN: Trần Văn Quang
20 Sửa chữa và bảo dưỡng  máy điện 90 (c̣n lại) 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Tạ Hoàng Quỳnh X 4.2  
Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp  60 (c̣n lại) 07.02.2017 13.05.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Vơ Văn Hoàng Kim WE-2a-1  
Sinh hoạt lớp   07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 10h45-11h30 1 Trần Văn Quang X 4.2  
5 Chế tạo
TBCK - K28.3

GVCN: Lưu Quốc Tuấn
34 Hệ thống quản lư chất lượng ISO 30 15.02.2017 01.03.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Phạm Thị Hằng PHTH. WM-CNC 3.4  
Nâng chuyển thiết bị 80 02.03.2017 30.04.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Phạm Thị Hằng PHTH. WM-CNC 3.4  
Đo, kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí 120 01.04.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Phạm Thị Hằng PHTH. WM-CNC 3.4  
Chế tạo khung nhà công nghiệp 150 15.02.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH. WM-CM 5.1  
Chế tạo băng tải 180 07.02.2017 20.04.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Hoàng Tâm PHTH. WM-CM 5.2  
Chế tạo hệ thống thông gió 160 21.04.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Hoàng Tâm PHTH. WM-CM 5.2  
Chế tạo bồn, bể 180 15.02.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Vinh PHTH. WM-CM 5.1  
6 Lắp đặt
TBCK - K28.3

GVCN: Phan Thị Anh Tú
27 Lắp đặt máy pháy điện 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH. WM-CNC 3..3  
Lắp đặt cầu trục 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CNC 3..3  
Phân tích hệ thống bản vẽ cơ khí 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
LD nhà thép tiền chế 160 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH. WM-CNC 3..3  
Lắp đặt máy phát điện 90 4.1.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH. WM-CNC 3..3  
7 Bảo tŕ
TBCK - K28.3

GVCN: Phan Thị Anh Tú
25 Lắp đặt máy pháy điện 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 2 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH. WM-CNC 3..3  
Lắp đặt cầu trục 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 3 7h30 - 11h30 4 Bùi Xuân Hùng PHTH. WM-CNC 3..3  
Phân tích hệ thống bản vẽ cơ khí 120 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30 - 11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy PHTH WM - HT 101  
LD nhà thép tiền chế 160 7.2.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH. WM-CNC 3..3  
Lắp đặt máy phát điện 90 4.1.2017 30.06.2017 Thứ 6 7h30 - 11h30 4 Vũ Văn cao PHTH. WM-CNC 3..3  
8 Cầu trục
 -K28.3
3 MĐ 22 Vận hành
cầu trục
190 07.02.2017 26.05.2017 Thứ 3,4. 7h30-10h45.. 4 Lê B́nh Băi Cẩu  
Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
MĐ 23 Thực hành
Sản xuất
60 29.05.2017 30.06.2016 Thứ 2,3,4. 7h30-10h45.. 8 Lê B́nh Băi Cẩu C̣n
80h
Thứ 6 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực   
9 Công nghệ ÔTÔ -K28.3 8 MĐ 24 HT Lái 60 07.02.2017 25.04.2017 Thứ 3. 7h30-10h45. 4 Trần Anh Nam X. Động Lực   
MĐ 28 THKT Lái xe 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 5 7h30-10h45. 4 Trần Anh Nam Băi tập lái  
TT Nguội 90 07.02.2017 30.06.2017 Thứ 4 7h30-10h45. 4 Đàm Quang Thái WH 2.1  
10 Kế toán
K28.3

GVCN: Hồ Thiên Nga
28 Kế toán mỹ 40 07.02.2017 29.04.2017 Thứ 2 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 102  
Tin học kế toán 60 07.02.2017 29.04.2017 Thứ 3 07h30-10h45 4 Đặng Thái Ḥa A 302  
07.02.2017 11.03.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Đặng Thái Ḥa A 302  
Thực hành khai báo thuế 60 07.02.2017 29.04.2017 Thứ 4 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 302  
07.02.2017 11.03.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 302  
Phần mềm KT Misa 75 13.03.2017 29.04.2017 Thứ 5 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 302  
13.03.2017 29.04.2017 Thứ 6 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 302  
Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017