BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K30.1
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 19.09.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 TCN-K30.1 - Hàn

GVCN:

Vũ Hải Linh
16 Anh văn 60 19.09.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Hoàng Thị Hải LAB3-khu B  
Tin học 30 19.09.2016 19.11.2016 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -
khu B
 
Giáo dục thể chất 30 03.10.2016 24.11.2016 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Kỹ thuật nguội 80 19.09.2016 14.01.2017 4 07h30-11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 60 19.09.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Bùi Văn Điệp P. Lư thuyết - CNC 5.3 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
Điện kỹ thuật 45 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Đặng Văn B́nh A 205  
Sinh hoạt lớp   19.09.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 5.3 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
2 TCN-K30.1 - Chế tạo + Lắp máy + Ống + Bảo tŕ + Cắt gọt kim loại

GVCN: Vũ Ngọc Sơn
20 Anh văn 60 19.09.2016 14.01.2017 6 13h00-17h00 4 Hoàng Thị Hải LAB3-khu B  
Tin học 30 19.09.2016 19.11.2016 4 07h30-11h30 4 Ngô Xuân Đạt A 302  
Giáo dục thể chất 30 03.10.2016 24.11.2016 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Vẽ kỹ thuật 60 19.09.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Bùi Văn Điệp P. Lư thuyết - CNC 5.3 / P. Tin học Hàn - khu B  
Kỹ thuật nguội 80 19.09.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT4  
Sinh hoạt lớp   19.09.2016 14.01.2017 5 10h45-11h30 1 Vũ Ngọc Sơn P. Lư thuyết - CNC 5.3 / P. Tin học Hàn - khu B  
3 TCN-K30.1 - Điện công nghiệp + ĐĐK + ĐTCN +
Cơ điện tử + Máy tính

GVCN: Lê Ngọc Khánh
17 Anh văn 60 19.09.2016 14.01.2017 5 13h00-17h00 4 Hoàng Thị Hải LAB3-khu B  
Tin học 30 19.09.2016 19.11.2016 6 07h30-11h30 4 Phạm Thị Bảy Tin học A302  
Giáo dục thể chất 30 03.10.2016 24.11.2016 4 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Vẽ kỹ thuật 60 19.09.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B
Kỹ thuật nguội 80 19.09.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Tạ Hoàng Quỳnh WM-HT4  
Sinh hoạt lớp   19.09.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Lê Ngọc Khánh Tin học A302  
4 Công nghệ Ôtô + Cầu trục

GVCN: Vơ Trung Chi
22 Anh văn 60 19.09.2016 14.01.2017 4 13h00-17h00 4 Hoàng Thị Hải LAB3-khu B  
Tin học 30 19.09.2016 19.11.2016 6 07h30-11h30 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn - khu B  
Giáo dục thể chất 30 03.10.2016 24.11.2016 4 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Kỹ thuật nguội 80 19.09.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Tạ Hoàng Quỳnh WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 60 19.09.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động lực / P. Tin học Điện -
khu B
 
Điện kỹ thuật 45 24.10.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Đặng Văn B́nh A 205  
Sinh hoạt lớp   19.09.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Vơ Trung Chi Tin học Hàn - khu B  
Đồng Nai, ngày 14 tháng 09 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn