BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NC QUỐC TẾ - K05 & ĐỒNG NAI K04
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 29.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/ Tạm dừng Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Quốc tế -K05 + Đồng Nai-K04 - HÀN

GVCN: Tô Thanh tuần
12 Anh văn 1 120 29.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền LAB 2-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền LAB 2-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Ngô Xuân Đạt Tin học A 401  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 3 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT2  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 5.1 / P. Tin hoc Hàn-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Tô Thanh tuần Tin học A 401  
2 Quốc tế -K05 + Đồng Nai-K04 - Điện công nghiệp + Điện tử CN + KTLĐ Điện và TĐH trong CN

GVCN: Vơ Văn Hoàng Long
9+21+9 Anh văn 1 120 29.08.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 1-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 3 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 5 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương WM-HT4  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 4.3 / P. Tin hoc Điện-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Vơ Văn Hoàng Long WM-HT4  
3 Quốc tế -K05 + Đồng Nai-K04 - Chế tạo TBCK + Chế tạo TBCK ứng dụng CNC

GVCN: Nguyễn Anh Dũng
20 Anh văn 1 120 29.08.2016 14.01.2017 3 13h00-16h15 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2-khu B  
Anh văn 1 120 24.10.2016 14.01.2017 5 13h00-16h15 4 Phạm Thị Mỹ Hoa LAB 2-khu B  
Tin học 75 29.08.2016 14.01.2017 4 13h00-16h15 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn - khu B  
Giáo dục thể chất 60 29.08.2016 17.12.2016 3 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường - Khu A  
Pháp luật 30 31.10.2016 31.12.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Kỹ thuật nguội 90 29.08.2016 14.01.2017 6 13h00-16h15 4 Nguyễn Trọng Hùng WM-HT3  
Vẽ kỹ thuật 90 29.08.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Vũ Hải Linh P. Lư thuyết - CNC 4.3 / P. Tin hoc Cơ khí-khu B  
Sinh hoạt lớp   29.08.2016 14.01.2017 6 16h15-17h00 1 Nguyễn Anh Dũng WM-HT3  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn