BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K29.3
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 04.08.2016 đến 14.01.2017)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 Hàn - K29.3

GVCN: Phan Huy Cường
27 Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 3 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
MĐ 13: Chế Tạo Phôi Hàn (TH)  110 04.08.2016 13.11.2016 4 07h30-11h30 4 C. Phương + T Dũng W1.2  
MĐ 14: Gá Lắp Kết Cấu Hàn (TH)  45 14.11.2016 25.12.2016 4 07h30-11h30 4 C. Phương + T Dũng W1.2  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Cơ Bản (TH)  24 26.12.2016 14.1.2017 4 07h30-11h30 4 C. Phương + T Dũng W1.2  
MĐ 13: Chế Tạo Phôi Hàn (TH)  110 04.08.2016 13.11.2016 5 07h30-11h30 4 C. Phương + T Dũng W1.2  
MĐ 14: Gá Lắp Kết Cấu Hàn (TH)  45 14.11.2016 25.12.2016 5 07h30-11h30 4 C. Phương + T Dũng W1.2  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Cơ Bản (TH)  24 26.12.2016 14.1.2017 5 07h30-11h30 4 C. Phương + T Dũng W1.2  
MĐ 13: Chế Tạo Phôi Hàn (LT)  40 04.08.2016 16.10.2016 6 07h30-11h30 4 Phan huy Cường ATF2  
MĐ 14: Gá Lắp Kết Cấu Hàn (LT)  15 17.10.2016 13.11.2016 6 07h30-10h45 4 Phan huy Cường ATF2  
MĐ 15: Hàn Hồ Quang Cơ Bản (LT)  36 14.11.2016 14.1.2017 6 07h30-11h30 4 Phan huy Cường ATF2  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 3 10h45-11h30 1 Phan Huy Cường A 402  
2 Điện CN 1
K29.3

GVCN: Nguyễn Thị Hiên
33 Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Kỹ thuật nguội 80 03.10.2016 14.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương Xưởng nguội  
Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 3 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Cung cấp điện 60 01.11.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên WE-1-2 GĐ. C
Lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa 75 04.08.2016 18.12.2016 4 07h30-11h30 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn quốc tế 60 04.08.2016 30.09.2016 5 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Trang bị điện 1 270 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Nguyễn Thị Hiên A 304  
3 Điện CN 2
K29.3GVCN: Phạm Quốc Vương
32 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Cung cấp điện 60 01.11.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên WE-1-2 GĐ. C
Lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa 75 04.08.2016 18.12.2016 4 07h30-11h30 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Quản lư chất lượng ISO 30 04.08.2016 30.09.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương B 204  
Kỹ thuật nguội 80 01.10.2016 14.01.2017 5 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương Xưởng nguội  
Máy điện 1 (phần 2) 90 04.08.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE-1-1 GĐ. C
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Phạm Quốc Vương LE-1-1 GĐ. C
4 Điện CN 3
K29.3

GVCN: Trần Minh Đức
21 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Cung cấp điện 60 01.11.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hiên WE-1-2 GĐ. C
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa 75 04.10.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Vật liệu điện 30 05.10.2016 05.12.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thành Đạt LE-1-2 GĐ. C
Quản lư chất lượng ISO 30 04.08.2016 04.10.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương B 204  
Kỹ thuật nguội 80 04.08.2016 15.12.2016 5 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Mỹ Phương Xưởng nguội  
Máy điện 1 (phần 2) 90 04.08.2016 31.12.2016 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Thục Hân LE-1-1 GĐ. C
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 2 10h45-11h30 1 Trần Minh Đức A 402/C201  
5 Điên tử CN
K29.3

GVCN: Lại Minh Học
16 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 2 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa  100 03.10.2016 14.01.2017 3 07h30-11h30 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Anh văn chuyên ngành 30 04.08.2016 30.09.2016 4 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 406  
Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn quốc tế 30 04.08.2016 30.09.2016 5 07h30-10h45 4 Phạm Quốc Vương A 304  
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng   130 04.08.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Thành Đạt A 303  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Lại Minh Học A 406  
6 Cơ điện tử
K29.3

GVCN: Lê Văn Hùng
8 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403 CĐT-khu B A 403
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403 CĐT-khu B A 403
Vật liệu 60 16.05.2016 04.10.2016 3 07h30-10h45 4 Hồ Dự Luật WME-A1 CĐT-khu B CĐT 1.1
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường   Sân trường
Nhập môn Cơ ĐT 30 05.10.2016 19.10.2016 4 07h30-10h45 4 Kiều Tấn Thới LME-B1 CĐT-khu B CĐT 3.1
Lắp đặt vận hành và kiểm tra hệ thống khí nén, điện khí nén 90 26.10.2016 12.04.2017 4 07h30-11h30 4 Trần Đức Long LME-B2 CĐT-khu B CĐT 3.4
Tiếng anh chuyên ngành Cơ ĐT 60 26.05.2016 06.10.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Đức Long WME-M2 CĐT-khu B CĐT 3.3
Kỹ thuật cảm biến 45 13.10.2016 05.01.2017 5 07h30-10h45 4 Trần Đức Long LME-B2 CĐT-khu B CĐT 3.4
Lắp đặt mạch ĐT 90 03.06.2016 16.12.2016 6 07h30-11h30 4 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B CĐT 4.3
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Lê Văn Hùng WE-2 CĐT-khu B CĐT 4.3
7 KTSC&LR
Máy tính
K29.3
GVCN: Nguyễn Đức Trung
29 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
MH 7-Anh văn chuyên ngành 60 31.10.2016 14.01.2017 2 07h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn -
Khu B
 
MH 11-Lập tŕnh căn bản 90 04.08.2016 22.10.2016 3 07h30-10h45 4 Đào Thị Lương Tin học Hàn -
Khu B
 
MH 12- Kiến trúc máy tính 90 24.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Đào Thị Lương Tin học Hàn -
Khu B
 
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
MH 14-Kỹ thuật điện tử 120 03.10.2016 14.01.2017 4 07h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy A302  
MH 18-Mạng máy tính 90 04.08.2016 19.11.2016 5 07h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
MĐ 24-Quản trị mạng 1 100 21.11.2016 14.01.2017 5 07h30-10h45 4 Ngô Xuân Đạt A401  
MĐ16-Lắp ráp và cài đặt máy tính 90 04.08.2016 22.10.2016 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
MĐ 20- Sửa chữa bộ nguồn 60 24.10.2016 14.01.2017 6 07h30-11h30 4 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
MĐ 17-Xử lư sự cố phần mềm 90 04.08.2016 01.10.2016 7 07h30-10h45 4 Phạm Thị Bảy A302  
MH 26-Cơ sở dữ liệu 60 03.10.2016 14.01.2017 7 07h30-10h45 4 Vơ Thị Ngọc Liên Tin học Hàn -
Khu B
 
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Đức Trung Tin học Điện -Khu B  
8 Chế tạo
TBCK 1-K29.3

GVCN: Trần Văn Nam
35 Thực hành điện cơ bản 80 08.03.2016 14.1.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Vật liệu cơ khí 45 04.08.2016 20.10.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 21.10.2016 21.01.2017 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Thực hành Nguội 120 04.08.2016 21.01.2017 6 07h30-11h30 4 Đàm Quang Thái Xưởng Nguội  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 5 10h45-11h30 1 Trần Văn Nam WM-CNC3.2  
9 Chế tạo
TBCK 2-K29.3

GVCN: Nguyễn Ngọc Tuấn
34 Thực hành điện cơ bản 80 08.03.2016 14.1.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 3 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Vật liệu cơ khí 45 04.08.2016 20.10.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 21.10.2016 21.01.2017 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Thắng WM-CNC3.2  
Thực hành Nguội 120 04.08.2016 21.01.2017 6 07h30-11h30 4 Đàm Quang Thái Xưởng Nguội  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng Nguội  
10 Lắp đặt
TBCK 1-K29.3

GVCN: Nguyễn Ngọc Huy
20 Đo, kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí 90 04.08.2016 21.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
Thực hành Nguội 120 04.08.2016 21.01.2017 3 07h30-11h30 4 Đàm Quang Thái Xưởng nguội  
Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 5 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 2 10h45-11h30 1 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
11 Lắp đặt
TBCK 2-K29.3

GVCN: Bùi Xuân Hùng
19 Đo, kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí 90 04.08.2016 21.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
Thực hành Nguội 120 04.08.2016 21.01.2017 3 07h30-11h30 4 Đàm Quang Thái Xưởng nguội  
Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 5 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Bùi Xuân Hùng A 403  
12 Bảo tŕ
TBCĐ - K29.3

GVCN: Nguyễn Ngọc Huy
24 Đo, kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí 90 04.08.2016 21.01.2017 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
Thực hành Nguội 120 04.08.2016 21.01.2017 3 07h30-11h30 4 Đàm Quang Thái Xưởng nguội  
Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 4 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 5 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 2 10h45-11h30 1 Nguyễn Ngọc Huy Xưởng 7  
13 Cần trục
K29.3

GVCN: Nguyễn Xuân Lương
9 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Kỹ năng giao tiếp 30 01.08.2016 22.09.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực   
Dung sai 45 05.08.2016 21.10.2016 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
Điện kỹ thuật 45 28.10.2016 13.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực  
14 Công nghệ
ÔTÔ-K29.3

GVCN: Nguyễn Xuân Lương
20 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 2 07h30-10h45 4 Lê Thị Thanh Hiền A 403  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Hải Sân trường  
Dung sai 45 05.08.2016 21.10.2016 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
Điện kỹ thuật 45 28.10.2016 13.01.2017 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X.Động lực  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 6 10h45-11h30 1 Nguyễn Xuân Lương X.Động lực  
15 Kế toán DN 1
K29.3
GVCN: Huỳnh Thị Tuyền
28 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 6 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Nguyên lư kế toán 75 08.08.2016 15.10.2016 2 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 204  
17.10.2016 10.11.2016 4 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 102  
Soạn thảo văn bản 45 17.10.2016 31.12.2016 2 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 204  
Lư thuyết thống kê 45 08.08.2016 15.10.2016 3 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 301  
Thuế 60 17.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Đặng Thái Ḥa A 301  
02.01.2017 14.01.2016 2 07h30-10h45 4 Đặng Thái Ḥa A 204  
Quản trị doanh nghiệp 45 08.08.2016 15.10.2016 4 07h30-10h45 4 Vũ Thị Hường A 102  
Kinh tế vi mô 60 31.10.2016 14.01.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
12.12.2016 14.01.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
Thống kê doanh nghiệp 60 03.10.2016 14.01.2016 6 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Huỳnh Thị Tuyền A 102  
16 Kế toán DN 2
K29.3
GVCN: Vũ Thị Hường
33 Chính trị 30 04.08.2016 01.10.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Pháp luật 15 03.10.2016 29.10.2016 5 07h30-10h45 4 Trần Thị Thanh Ḥa A 402  
Giáo dục thể chất 30 04.08.2016 01.10.2016 6 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Dũng Sân trường  
Nguyên lư kế toán 75 08.08.2016 15.10.2016 2 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 204  
17.10.2016 10.11.2016 4 07h30-10h45 4 Hồ Thiên Nga A 102  
Soạn thảo văn bản 45 17.10.2016 31.12.2016 2 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 204  
Lư thuyết thống kê 45 08.08.2016 15.10.2016 3 07h30-10h45 4 Cao Thị Thùy Dung A 301  
Thuế 60 17.10.2016 14.01.2017 3 07h30-10h45 4 Đặng Thái Ḥa A 301  
02.01.2017 14.01.2016 2 07h30-10h45 4 Đặng Thái Ḥa A 204  
Quản trị doanh nghiệp 45 08.08.2016 15.10.2016 4 07h30-10h45 4 Vũ Thị Hường A 102  
Kinh tế vi mô 60 31.10.2016 14.01.2016 5 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
12.12.2016 14.01.2016 4 07h30-10h45 4 Nguyễn Thị Hà A 102  
Thống kê doanh nghiệp 60 03.10.2016 14.01.2016 6 07h30-10h45 4 Vũ Thị Thủy A 204  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 14.01.2017 4 10h45-11h30 1 Vũ Thị Hường A 102  
Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn