BỘ XÂY DỰNG THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K27.3
PH̉NG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 04.08.2016 đến 10.09.2016)
LỚP LỊCH HỌC
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt
đầu
Kết thúc/
Tạm dừng
Thứ Thời gian học Số tiết học/buổi Giáo viên giảng dạy Pḥng học Ghi chú
1 ĐCN 1-K27.3
GVCN: Nguyễn Thị Hiên
20 Anh văn chuyên ngành Điện 30 04.08.2016 10.09.2016 6 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 406  
Anh văn chuyên ngành Điện 30 04.08.2016 10.09.2016 6 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức A 406  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 10.09.2016 6 07h30-10h45 1 Nguyễn Thị Hiên A 406  
2 ĐCN 2-ĐĐK-ĐT-K27.3
GVCN: Bùi Như Việt
23 Anh văn chuyên ngành Điện 30 04.08.2016 10.09.2016 6 07h30-10h45 4 Trần Minh Đức A 406  
Anh văn chuyên ngành Điện 30 04.08.2016 10.09.2016 6 13h00-16h15 4 Trần Minh Đức A 406  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 10.09.2016 6 13h00-17h00 1 Bùi Như Việt A 406  
3 Chế tạo
TBCK - K27.3
GVCN: Lưu Quốc Tuấn
23 Anh văn chuyên ngành Cơ khí 30 04.08.2016 10.09.2016 2 07h30-10h45 4 Lưu Quốc Tuấn X. Chế tạo  
Ôn tập   04.08.2016 10.09.2016 2 13h00-16h15 4 Trần Văn Nam X. Chế tạo  
Ôn tập   04.08.2016 10.09.2016 5 13h00-16h15 4 Trần Văn Nam X. Chế tạo  
Anh văn chuyên ngành Cơ khí 30 04.08.2016 10.09.2016 6 07h30-10h45 4 Lưu Quốc Tuấn X. Chế tạo  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 10.09.2016 4 10h45-11h30 1 Lưu Quốc Tuấn W 2.1  
4 LĐ+BT TBCK - K27.3
GVCN: Vũ Văn Cao
37 Anh văn chuyên ngành Cơ khí 30 04.08.2016 10.09.2016 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Hồng Tiến A 205  
Ôn Tập   04.08.2016 10.09.2016 3 07h30-10h45 4 Vũ Văn cao Xưởng 5  
Ôn Tập   04.08.2016 10.09.2016 6 07h30-10h45 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7  
Anh văn chuyên ngành Cơ khí 30 04.08.2016 10.09.2016 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Hồng Tiến A 205  
Sinh hoạt lớp   04.08.2016 10.09.2016 6 10h45-11h30 1 Vũ Văn cao Xưởng 5  
5 Cần trục - K27.3 4 Thực tập.
 Ôn thi tốt nghiệp
160 04.08.2016 10.09.2016 2,3,4, 5,6 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Lê B́nh
Nguyễn Xuân Lương
X. Động Lực + Băi cẩu  
6 Công nghệ ÔTÔ - K27.3 10 MĐ 26 210 04.08.2016 10.09.2016 3,4,5,6 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Hồ Đắc Hiền Triết X. Động Lực   
Ôn tập tốt nghiệp   04.08.2016 10.09.2016 2,3,4, 5,6 07h30-10h45; 13h00-16h15 8 Vơ Trung Chi
Trần Anh Nam
Hồ Đắc Hiền Triết
Nguyễn Xuân Lương
X. Động Lực   
Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG TP. ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP
P. HIỆU TRƯỞNG
Ths. Lê Quang Trung Ths. Đỗ Lê Hoàng Ths. Nguyễn Ngọc Sơn